FOKPP logoStowarzyszenie "Jedna Polska" jest jednym z członków-założycieli Federacji Obywatelski Komitet Poszanowania Praworządności. Popieramy w pełni idee FOKPP i aktywnie uczestniczymy w działaniach Federacji.