Realizując cele statutowe chcemy upowszechnić wśród młodych ludzi wiedzę historyczną nt. historycznych zwycięstw polskiego oręża, od czasów pierwszych Piastów do współczesności. Ponieważ nauczanie historii jest zazwyczaj nudne jak flaki z olejem, postanowiliśmy połączyć historię ze... strzelectwem sportowym. Trzecim, planowym grzybkiem do naszego barszczu jest integracja Rodzin - stąd tytuł naszego wydarzenia: Rodzinna Lekcja Historii na Strzelnicy. Zapraszamy uczniów klas licealnych, wraz z Rodzicami i Nauczycielami.

Uczniowie nie ponoszą kosztów uczestnictwa w wydarzeniu!

Pierwsza lekcja historii jest zaplanowana na dzień 17. sierpnia 2018r. Zaczynamy o 11:00, w budynku Collegium Gedanense, w Gdańsku, przy ul. Sztormowej 9. O godzinie 15:00 rozpoczynamy ostre strzelanie na Strzelnicy KSI w Gdańsku, przy ul. Zawodników 1. Po pracowitym dniu, po zakończeniu strzelaniny - grill na strzelnicy:-) Ogólne zasady rejestracji uczestników, plan godzinowy i mapki dojazdowe są dostępne na stronie www.rlhns.pl

Zaczynamy oczywiście od Bitwy Warszawskiej. Głównym prelegentem będzie uczeń Collegium Gedanense - prawnuk uczestnika Bitwy Warszawskiej.

Instruktażowy wykład o bezpieczeństwie na strzelnicy i zasadach posługiwania się bronią palną wygłosi  v-ce Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, jednocześnie Szef Kolegium Sędziów PZSS i Sędzia Strzelectwa Sportowego klasy międzynarodowej - p. Antoni Kamiński.

Instruktaż o zasadach pierwszej pomocy przedmedycznej poprowadzi Instruktor Sportu Strzeleckiego i Sędzia Strzelectwa Sportowego klasy III - dr n. med. Marek Ręcki, prywatnie wnuk uczestnika Bitwy Warszawskiej.